VIBRATION

Vibrationsmätning utförs på närliggande
fastighet för att minimera risken för skador.
Vi utför även vibrationsmätning av trafik.
   HEM      RISKANALYS      BESIKTNING      VIBRATIONSMÄTNING      TERMOGRAFI      KONTAKT  
Svensk Byggsyn AB   -   Lagnövägen 18 , 134 32 Gustavsberg                                                                                                           Tel: 0705-88 88 62   -    info@svenskbyggsyn.se