BESIKTNING / SYNEFÖRRÄTTNING

Vid besiktning före markarbeten upprättas
ett protokoll över fastigheten. Både invändigt
och utvändigt.

I protokollet noteras sprickor, löst material,
trasiga fönster, m.m.

Vid besiktning efter markarbeten används
protokollen för att se om förändringar har
uppkommit eller ej i fastigheten.

Vi samordnar även med skorstensfejarmästare
för provtryckning av eldstäder och murstockar.

   HEM      RISKANALYS      BESIKTNING      VIBRATIONSMÄTNING      TERMOGRAFI      KONTAKT  
För att öppna protokollen krävs Adobe Reader, hämta här >>

Svensk Byggsyn AB   -   Lagnövägen 18 , 134 32 Gustavsberg                                                                                                           Tel: 0705-88 88 62   -    info@svenskbyggsyn.se