HEM      RISKANALYS      BESIKTNING      VIBRATIONSMÄTNING      TERMOGRAFI      KONTAKT  
VÄLKOMMEN TILL SVENSK BYGGSYN AB

Vi bedriver syneförrättning, riskanalys, utredningar,
vibrationsmätningar, vibrationsdämpningar m.m.

Besiktning och vibrationsmätning inför sprängning
eller pålningsarbeten samt övrig vibrationsalstrande
verksamhet.

Svensk Byggsyn AB   -   Lagnövägen 18 , 134 32 Gustavsberg                                                                                                           Tel: 0705-88 88 62   -    info@svenskbyggsyn.se